DBI udgiver ny vejledning for varmt arbejde

Hvert år udbetales der 170 mio. kr. i erstatning for millionbrande, der opstår som følge af varmt arbejde, dvs. arbejde med værktøj, der giver flammer, gnister eller kraftig varme. DBI’s nye vejledning skal gøre det mere sikkert at udføre varmt arbejde.

'Brandteknisk Vejledning 10' for varmt arbejde.

Større brande forårsaget af varmt arbejde koster i gennemsnit 8 millioner kroner. Derfor er der god grund til at følge anbefalingerne for udførelse af varmt arbejde. Og det bliver en del nemmere nu, hvor DBI – i samarbejde med DI Byggeri og F&P – har udarbejdet en ny ’Brandteknisk Vejledning 10’ for varmt arbejde.

Den nye vejledning erstatter versionen fra 2008 og indeholder bl.a. opdateret indhold, som tager udgangspunkt i nye regler på relevante områder for varmt arbejde. Desuden er vejledningen nu opdelt i to – dvs. en hovedvejledning og en praktisk vejledning om udførelsen af alle typer varmt arbejde.

Præciseringer og tydeligere ansvarsfordeling

Den nye struktur inddeler indholdet i før, under og efter udførelsen af varmt arbejde og gør det lettere for de enkelte aktører at finde den information, de har brug for. Herudover indeholder vejledningen en række præciseringer, der skaber klarhed over begreber og gør indholdet nemmere at forstå.

Bl.a. er ansvars- og rollefordelingen nu tydeligt defineret, ligesom der også er kommet en klar ansvarsopdeling, alt efter om bygherre er professionel eller privat.    

- Der har været tale om en lang og grundig proces, hvor alt er blevet vendt. Derfor er den nye vejledning et solidt fælles grundlag i forbindelse med tagdækkerarbejde. Det er nu klart defineret, hvem de enkelte aftaleparter er, og det ligger helt fast, hvilke arbejdsopgaver de forskellige aktører har i forbindelse med varmt arbejde. F.eks. fremgår det klart af vejledningen, hvornår og hvem der skal sørge for brandvagt, såfremt ens aftalepart og/eller dennes forsikringsselskab stiller krav herom. Der skelnes endvidere skarpt mellem arbejdsopgaver for professionelle bygherrer og private forbrugere, siger Torben Bjørndahl, formand for Tagdækningssektionen i DI Byggeri.

Ny aftaleblanket

Vejledningen byder også på et eksempel på en ny aftaleblanket, som er styrende for meget af det arbejde, der skal udføres. Dermed er der nu en meget tydelig sammenhæng mellem aftaleblanketten, vejledningens indhold og ansvarsfordelingen. Samtidig er forsikringsafsnittet blevet mere omfattende.

- Med vejledningen har vi nu et nyt fundament for at minimere risikoen for skader i forbindelse med varmt arbejde. Bl.a. spiller aftaleblanketten en vigtig rolle ved udførelse af varmt arbejde og sænker risikoen for skader, siger Christina Østergaard, ingeniør, F&P.

Download aftaleblanketten HER

Nyt undervisningsmateriale og prøver

Både undervisningsmaterialet og prøverne til DBI’s kurser i varmt arbejde er også blevet lavet om, så de svarer til opdelingen og disponeringen i vejledningen. Desuden er materialet blevet mere dialogbaseret og inviterer nu til større deltagelse fra kursisternes side.

Vejledningen udkommer på både dansk og engelsk og kan købes HER

Kontakt:
Ib Bertelsen
Direktør
20 10 90 44
ibe@brandogsikring.dk.

Mere fra...

03.08.2023Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Sponseret

Hvordan bygger man brandsikkert med biobaserede materialer?

02.11.2022Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Sponseret

DBI-projekt om tækkede facader vinder priser I både Danmark og udlandet

14.09.2022Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Sponseret

DBI udfører første udvidede inspektioner af sprinkleranlæg

03.05.2022Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Sponseret

NYT KURSUS: Sprinklerkursus for montører

24.02.2022Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Sponseret

Ny rapport: Nødvendigt med mere sprinkling i P-huse

16.11.2021Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Sponseret

DBI udgiver ny vejledning for varmt arbejde