Er det på bekostning af sundheden, at vi sparer på energien?

Med øgede klimahensyn og lavere temperatur i vores brugsvand, følger en øget risiko for forekomst af legionellabakterier. Forekomsten af legionellabakterier er en voksende udfordring, da der år for år ses en stigning i antallet af tilfælde med legionærsyge. Udfordringen er ganske reel i såvel Danmark som i udlandet.

I det nye drikkevandsdirektiv fra EU tages der desuden specifikt stilling til problematikken omkring bakteriedannelsen i brugsvandsinstallationer, hvor der er et øget fokus på sikring mod og risikovurdering ift. legionellabakterier.
For at stå stærkere i kampen mod bakterien har Statens Serum Institut, Teknologisk Institut, Metro Therm, m.fl. gennemført et projekt om legionellasikring og energieffektivisering for installationer og forsyninger. Projektet, der blev afsluttet i marts 2023, er baseret på en større udredning og har faciliteret udvikling og demonstration af flere tiltag vedr. sikring mod Legionellabakterier.

Håndtering af legionellaproblematikken
Hvordan kan man løse de mange udfordringer legionella stiller os overfor? Dette kan du høre meget mere om til Teknologisk Instituts temadag d. 8. november, hvor der stilles skarpt på netop legionella og brugsvandsinstallationer. Her sammenholdes bl.a. de problematikker der fordres, når brugsvandstemperaturen sænkes med erfaringer fra praksis.

Du kan læse mere om temadagen på følgende side: https://www.teknologisk.dk/k91401

Mere fra...

18.10.2023Teknologisk Institut - Energi og Klima

Sponseret

Er det på bekostning af sundheden, at vi sparer på energien?

Få styr på energistyring og lagring i smarte løsninger

16.08.2023Teknologisk Institut - Energi og Klima

Sponseret

29.05.2023Teknologisk Institut - Energi og Klima

Sponseret

Få kompetencerne til at udføre funktionsafprøvning af tekniske installationer og anlæg

29.05.2023Teknologisk Institut - Energi og Klima

Sponseret

VE-installatører sikrer de gode installationer

15.05.2020Teknologisk Institut - Energi og Klima

Sponseret

Nordic Fan Company, Teknologisk Institut og ELFORSK indgår samarbejde omkring udvikling af særligt energieffektive HVLS (High Volume Low Speed) ventilatorer.

17.12.2019Teknologisk Institut - Energi og Klima

Sponseret

Teknologisk Institut sætter fokus på plastrør på temadag