Få kompetencerne til at udføre funktionsafprøvning af tekniske installationer og anlæg

Anlæg, som er installeret eller indreguleret forkert, kan koste dyrt og være årsag til mange problemer for bygningsejere – og ofte opdages problemerne først, når anlæggene har kørt i lang tid.

Der er mange mulige årsager, der kan være skyld i, at anlæggene ikke leverer den forventede ydelse eller simpelthen ikke fungerer. Det kan f.eks. være en inverter, der er forbundet forkert, eller en elmåler, der er monteret i den forkerte retning.

Krav om korrekt installation og forventet ydelse
I bygningsreglementet (BR18) er der indført krav om funktionsafprøvning af tekniske installationer og anlæg inden en bygning tages i brug. Dette gør sig særligt gældende for nybyggerier og større renoveringer, da de ofte bliver afleveret med alvorlige fejl i de tekniske installationer, hvilket kan føre til et forringet indeklima og et energiforbrug, der ligger væsentligt højere end forventet. Kravene om funktionsafprøvning er også gældende ved omfattende udskiftning af eksisterende installationer med nye tilsvarende installationer i eksisterende byggeri.
Formålet med en funktionsafprøvning et at sikre, at anlæg er korrekt installeret, funktionsdygtige og har den forventede energimæssige ydeevne set i forhold til energibehovsberegningen – dvs. at de antagelser, der blev anvendt ved projekteringen af byggeriet og er anvendt i byggeansøgningen som grundlag for byggetilladelsen, er blevet overholdt.
Funktionsafprøvningen kan derfor ses som en formalisering af den afleveringstest, der burde finde sted for alle komplekse tekniske anlæg, og kan spare meget tid og ærgrelse.

Uvildig og uddannet fagperson
BR18 stiller en række krav til udførelsen af funktionsafprøvningen, bla. at anlægget er færdiginstalleret, indreguleret, tilsluttet elnettet og i drift, men der stilles ikke krav til hvem, der udfører en funktionsafprøvning. Det anbefales dog, at prøvningen foretages af en uvildig, uddannet fagperson med relevant måleteknisk viden og erfaring.
Udførelse af funktionsafprøvning af bla. solvarmeanlæg, solceller og varmepumper kræver særligt viden og kompetencer inden for f.eks. reguleringssystemer, temperaturstyring og indstilling af tryk og ventiler samt regulering af energiforbrug og målinger af den energimæssige ydeevne, inklusiv systemvirkningsgraden.

Udvid dine kompetencer
Denne viden kan du bla. få ved at deltage i kurserne på Teknologisk Institut, som er udviklet og målrettet for installatører, ingeniører, bygningskonstruktører og teknikere samt andre faggrupper, der vil øge deres kompetencer og blive bedre til deres arbejde.
Kurserne er korte og koncentrerede, og der er mulighed for at vælge mellem grundlæggende og mere avancerede kurser. Enkelte kurser tilbyder muligheden for praktiske øvelser på anlæg - i virkelige omgivelser. Dine undervisere er specialister, der har mange års erfaring på områderne og arbejder med flere af områderne til dagligt.

Du finder en oversigt over de forskellige kurser inden for solenergi, køleteknik og varmepumpeteknik på Instituttets hjemmeside

Denne artikel er del af et tema:

Tema om grøn omstilling

226.000 varmepumper er klar til installation hos de mere end 1300 VE certificerede installatører.

Mere fra...

18.10.2023Teknologisk Institut - Energi og Klima

Sponseret

Er det på bekostning af sundheden, at vi sparer på energien?

Få styr på energistyring og lagring i smarte løsninger

16.08.2023Teknologisk Institut - Energi og Klima

Sponseret

29.05.2023Teknologisk Institut - Energi og Klima

Sponseret

Få kompetencerne til at udføre funktionsafprøvning af tekniske installationer og anlæg

29.05.2023Teknologisk Institut - Energi og Klima

Sponseret

VE-installatører sikrer de gode installationer

15.05.2020Teknologisk Institut - Energi og Klima

Sponseret

Nordic Fan Company, Teknologisk Institut og ELFORSK indgår samarbejde omkring udvikling af særligt energieffektive HVLS (High Volume Low Speed) ventilatorer.

17.12.2019Teknologisk Institut - Energi og Klima

Sponseret

Teknologisk Institut sætter fokus på plastrør på temadag