VE-installatører sikrer de gode installationer

Uddannelse og træning spiller en vigtig rolle i opbygningen af de bæredygtighedskompetencer, der er med til at nå Danmarks langsigtede mål om at være et lavemissionssamfund, der er uafhængig af fossile brændsler i 2050.

Den grønne omstilling kræver, at folk har den rette viden og kompetencer til at sikre, at anlæg og systemer installeres korrekt og yder deres bedste.
Valg af kursus og uddannelse er afgørende for at få et solidt grundlag til at træffe de rigtige beslutninger, når det f.eks. kommer til valg af teknologi, driftsforhold, systemintegration, potentialer og begrænsninger samt valg af kølemiddel.

Bedre varmepumpeinstallationer

Varmepumper og solcelleanlæg er nogle af de teknologiske løsninger, der ofte anvendes til at nå de overordnede mål om at fremme udviklingen af vedvarende energi, og som ofte installeres i boliger. Man har dog oplevet, at anlæg har været installeret, indstillet eller indreguleret forkert, eller som havde andre helt grundlæggende fejl, som typisk var sket i forbindelse med installationen, f.eks. placering med delvis skygge på solcelleanlæg og deraf manglende effektivitet.
Man er nu ved at komme nogle af disse fejl til livs. I "Den gode varmepumpeinstallation" (2021) har man undersøgt kvaliteten af et antal nyere varmepumpeinstallationer i danske enfamiliehuse. Analysen viser, at kvaliteten af de undersøgte varmepumpeinstallationer er forbedret siden den første analyse i 2017, hvilket VE-godkendelsesordningen blandt andet har bidraget til.
Anlæg, som var installeret af en VE-godkendt aktør, scorer generelt højere end de øvrige anlæg og karakteriseres som gode installationer.

Blandt de bedste

Som VE-installatør er man blandt de bedste til at installere små vedvarende energianlæg som solceller, solvarme, varmepumper samt biomassekedler og -ovne. VE-installatøruddannelsen er en del af VE-godkendelsesordningen, som er en kvalitetssikringsordning administreret af Energistyrelsen. Ordningen har til formål at sikre en høj standard på installationsarbejde og kunderådgivning indenfor mindre VE-anlæg. 
Ordningen er frivillig, og der er ingen krav til valg af installatør til at løse opgaver - med en enkelt undtagelse. Søger man som kunde tilskud til en varmepumpeinstallation, er der er krav om, at installationen foretages af en VE-godkendt installatør.

Bliv VE-godkendt installatør

Arbejder man med varmepumper eller solcelleanlæg er der mulighed for at blive godkendt VE-installatør på Teknologisk Institut. Kurserne ”Solcelleteknik for VE-installatører” og ”Grundlæggende varmepumpeteknik – VE-installatør” giver en grundig gennemgang af teknologier og en indsigt, der medvirker til at sikre fejlfrie installationer, samt praktiske øvelser.
Kurserne har fokus på at øge kompetencerne i forhold til at sælge, projektere, dimensionere og installere fejlfrie installationer, så man bliver bedre til at sikre kvaliteten og derved undgår, at kunder skal bruge tid og penge på at håndtere garanti- og klagesager, hvor der skal rettes op på diverse problemer, samt forsikringssager, f.eks. i forbindelse med brand i solcelleinstallationer.
Begge kurser afsluttes med en prøve på Teknologisk Institut. Prøven skal dog følge op med en eksamen ved Fredericia Maskinmesterskole for at blive optaget på Energistyrelsens liste over VE-godkendte virksomheder. Der er mulighed for at tage eksamen virtuelt.
Man kan læse mere og se datoerne for de næste ledige kurser på Teknologisk Instituts hjemmeside: Solcelleteknik for VE-installatører - www.teknologisk.dk/k27419 og Grundlæggende varmepumpeteknik - www.teknologisk.dk/k90572
Man kan læse mere om VE-godkendelsesordningen på Energistyrelsens hjemmeside (https://ens.dk/ansvarsomraader/energibesparelser/byggeri-og-renovering/ve-godkendelsesordning). Her kan man også se nærmere på analysen “Den gode varmepumpeinstallation” (2021).

Kontakt

Solceller, solenergi

Ivan Katic, seniorspecialist, Teknologisk Institut – ik@teknologisk.dk

Denne artikel er del af et tema:

Tema om grøn omstilling

226.000 varmepumper er klar til installation hos de mere end 1300 VE certificerede installatører.

Mere fra...

18.10.2023Teknologisk Institut - Energi og Klima

Sponseret

Er det på bekostning af sundheden, at vi sparer på energien?

Få styr på energistyring og lagring i smarte løsninger

16.08.2023Teknologisk Institut - Energi og Klima

Sponseret

29.05.2023Teknologisk Institut - Energi og Klima

Sponseret

Få kompetencerne til at udføre funktionsafprøvning af tekniske installationer og anlæg

29.05.2023Teknologisk Institut - Energi og Klima

Sponseret

VE-installatører sikrer de gode installationer

15.05.2020Teknologisk Institut - Energi og Klima

Sponseret

Nordic Fan Company, Teknologisk Institut og ELFORSK indgår samarbejde omkring udvikling af særligt energieffektive HVLS (High Volume Low Speed) ventilatorer.

17.12.2019Teknologisk Institut - Energi og Klima

Sponseret

Teknologisk Institut sætter fokus på plastrør på temadag